Books Fair

Welkom


Welkom bij Uitgeverij Diligentia, een uitgeverij gespecialiseerd in school- en studieondersteunende uitgaven.


Diligentia innoveert: Sinds drie jaar ontwikkelde de uitgeverij immers een volledig uniek digitaal platform: e-ducate.me
Hiermee kunnen digitale applicaties voor vakken, maar ook klassen en leerstof beheerd worden door de school en de vakleerkracht. De technologie laat het toe gebruik te maken van ons platform vanop ieder toetsel met internetverbinding: digitale borden, pc’s en tablets. 

Voor het vak aardrijkskunde in het secundair onderwijs werden al tientallen leerstofmodules en oefeningen ontwikkeld, alle gebaseerd op het leerplan. Ze kunnen onafhankelijk van een onderwijsmethode d.w.z. naast elk leerboek of cursus gebruikt worden. Een belangrijk aantal applicaties werd afgestemd op de werkmappen van de Werkgroep Didactische Middelen, in overleg met de auteurs.

Voor meer informatie of een demo van de digitale modules kan u ons contacteren op:
info@e-ducate.me of info@diligentia-uitgeverij.be . Informatie over de werkmap aardrijkskunde 1 van WDM met de afgestemde modules kunt u bekomen op: www.wdm.be

De digitale klas is er. Daar hoort een nieuwe manier van lesgeven bij…

 

 

Diligentia Uitgeverij ã 2015 Alle rechten voorbehouden.